Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Pakruojo rajono
savivaldybės administracija, 2013

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Mockėnai 2010-09-22". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
Ištirpęs deguonis (O2)7.23≥7mg/l(O2)2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.92nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1725mg/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS75.956mg/lO22013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.748mg/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.060.046mgN/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.110.778mgN/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0480.1304mg/lPO42013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis2.5mg/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.136mg/l2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra21oC2013-05-31Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)5.83≥7mg/l(O2)2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.97nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.946mg/lO22013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.89mg/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.110.046mgN/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.180.778mgN/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.96mg/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.047mg/l2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra20oC2013-05-31Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.23≥7mg/l(O2)2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.08nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos4.425mg/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.156mg/lO22013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.529mg/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)00.046mgN/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)00.778mgN/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0820.1304mg/lPO42013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis3.33mg/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.125mg/l2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra20oC2013-05-31Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)8.66≥7mg/l(O2)2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.75nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos5.625mg/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.366mg/lO22013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)2.687mg/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.040.046mgN/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.3910.778mgN/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis5.5mg/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.043mg/l2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra21oC2013-05-31Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)5.69≥7mg/l(O2)2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.69nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2225mg/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS75.46mg/lO22013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0mg/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)00.046mgN/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)1.1750.778mgN/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.29mg/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.151mg/l2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra21oC2013-05-31Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.5≥7mg/l(O2)2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.87nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos2025mg/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.966mg/lO22013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)1.899mg/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.040.046mgN/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.170.778mgN/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis2.03mg/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.043mg/l2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra19oC2013-05-31Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)7≥7mg/l(O2)2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8nuo 6 iki 9pH vienetai2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos225mg/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.926mg/lO22013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.251mg/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.220.046mgN/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.040.778mgN/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0390.1304mg/lPO42013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis3.41mg/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.074mg/l2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra19oC2013-05-31Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)6.90≥7mg/l(O2)2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos0.825mg/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.062mg/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0490.1304mg/lPO42013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis0.531mg/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0470.046mgN/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.454mg/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0030.778mgN/l2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS70.616mg/lO22013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS74.646mg/lO22013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.5590.778mgN/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.426mg/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00410.046mgN/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis1.91mg/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0540.1304mg/lPO42013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.097mg/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos025mg/l2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)5.94≥7mg/l(O2)2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS70.596mg/lO22013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0040.778mgN/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)0.454mg/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0430.046mgN/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis0.686mg/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1470.1304mg/lPO42013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.172mg/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos0.825mg/l2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)5.70≥7mg/l(O2)2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS71.126mg/lO22013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0310.778mgN/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.454mg/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1420.046mgN/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis0.792mg/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0760.1304mg/lPO42013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.104mg/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos0.425mg/l2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)4.75≥7mg/l(O2)2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS78.076mg/lO22013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.7820.778mgN/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.511mg/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00480.046mgN/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.12mg/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.7800.1304mg/lPO42013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis1.35mg/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos025mg/l2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)8.06≥7mg/l(O2)2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS71.176mg/lO22013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.2200.778mgN/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.398mg/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00200.046mgN/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis0.955mg/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0260.1304mg/lPO42013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.052mg/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos025mg/l2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)4.71≥7mg/l(O2)2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS70.626mg/lO22013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0090.778mgN/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)0.682mg/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0130.046mgN/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis1.12mg/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)1.200.1304mg/lPO42013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis1.25mg/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos025mg/l2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)5.26≥7mg/l(O2)2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra18.7oC2013-08-13Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra20.7oC2013-08-13Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra18.5oC2013-08-13Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra20.8oC2013-08-13Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra20.3oC2013-08-13Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra19.0oC2013-08-13Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra18.8oC2013-08-13Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)7.23≥7mg/l(O2)2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.12nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos3.225mg/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.166mg/lO22013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.354mg/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0150.046mgN/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0150.778mgN/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0510.1304mg/lPO42013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis0.624mg/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.07mg/l2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra8oC2013-10-02Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)6.94≥7mg/l(O2)2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.84nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos4.725mg/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.286mg/lO22013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.843mg/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0240.046mgN/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.2480.778mgN/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis1.251mg/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.084mg/l2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra9oC2013-10-02Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)7.14≥7mg/l(O2)2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.01nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos12.225mg/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.156mg/lO22013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)1.251mg/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1450.046mgN/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0240.778mgN/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0840.1304mg/lPO42013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis0.845mg/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.154mg/l2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra7oC2013-10-02Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)6.25≥7mg/l(O2)2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.23nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos4.125mg/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.156mg/lO22013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)2.647mg/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1950.046mgN/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0480.778mgN/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0690.1304mg/lPO42013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis0.941mg/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.081mg/l2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra6oC2013-10-02Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)7.35≥7mg/l(O2)2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2.625mg/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS76.246mg/lO22013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.945mg/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0240.046mgN/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.2540.778mgN/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.2540.1304mg/lPO42013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.17mg/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.712mg/l2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra8oC2013-10-02Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)8.04≥7mg/l(O2)2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.94nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos8.425mg/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.246mg/lO22013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.157mg/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0940.046mgN/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1250.1304mg/lPO42013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1870.778mgN/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis1.157mg/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.054mg/l2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra9oC2013-10-02Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)8.14≥7mg/l(O2)2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.09nuo 6 iki 9pH vienetai2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos5.625mg/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.646mg/lO22013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.153mg/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1570.046mgN/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0840.778mgN/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.8470.1304mg/lPO42013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis0.987mg/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.547mg/l2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra8oC2013-10-02Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.36≥7mg/l(O2)2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos225mg/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.556mg/lO22014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)6.96mg/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.030.046mgN/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.10.778mgN/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis8.45mg/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.048mg/l2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra1oC2014-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.91≥7mg/l(O2)2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos3.225mg/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.716mg/lO22014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)5.26mg/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1080.778mgN/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis8.09mg/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.056mg/l2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra1oC2014-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.64≥7mg/l(O2)2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos025mg/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.646mg/lO22014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)6.42mg/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0270.046mgN/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.1520.778mgN/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0230.1304mg/lPO42014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis8.19mg/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.065mg/l2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra1oC2014-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)8.61≥7mg/l(O2)2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos025mg/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.556mg/lO22014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)5.71mg/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0430.046mgN/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.2480.778mgN/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0850.1304mg/lPO42014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis7.36mg/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.14mg/l2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra2oC2014-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)13.7≥7mg/l(O2)2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos9.825mg/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS74.436mg/lO22014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)5.58mg/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0380.046mgN/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1210.778mgN/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1130.1304mg/lPO42014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis9.47mg/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.2118mg/l2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra3oC2014-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)8.2≥7mg/l(O2)2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1425mg/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS74.476mg/lO22014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)11.2mg/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0770.046mgN/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1540.778mgN/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis12.2mg/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.064mg/l2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra1oC2014-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)10.95≥7mg/l(O2)2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos225mg/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS73.336mg/lO22014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)7.05mg/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0730.046mgN/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0610.778mgN/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis8.31mg/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.088mg/l2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra1oC2014-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)5.79≥7mg/l(O2)2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos6.825mg/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS70.686mg/lO22014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.35mg/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00370.046mgN/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.040.778mgN/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0360.1304mg/lPO42014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis2.55mg/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.05mg/l2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra18oC2014-05-20Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)7.3≥7mg/l(O2)2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.6nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos2225mg/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS71.386mg/lO22014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.922mg/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.5190.046mgN/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0410.778mgN/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.020.1304mg/lPO42014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.8mg/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.034mg/l2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra19oC2014-05-20Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)7.67≥7mg/l(O2)2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos825mg/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS70.676mg/lO22014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.46mg/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0020.046mgN/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0230.778mgN/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0570.1304mg/lPO42014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis4.07mg/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.068mg/l2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra20oC2014-05-20Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.11≥7mg/l(O2)2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos1325mg/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS70.916mg/lO22014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.415mg/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)40.046mgN/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1030.778mgN/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis4.75mg/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.026mg/l2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra21oC2014-05-20Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)10.1≥7mg/l(O2)2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.9nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS74.756mg/lO22014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.592mg/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.7830.046mgN/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.4970.778mgN/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0730.1304mg/lPO42014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.33mg/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.095mg/l2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra19oC2014-05-20Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.4≥7mg/l(O2)2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1425mg/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS71.346mg/lO22014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.03mg/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)3.820.046mgN/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0990.778mgN/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)00.1304mg/lPO42014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis7.31mg/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.024mg/l2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra21oC2014-05-20Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)14.5≥7mg/l(O2)2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1325mg/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.516mg/lO22014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.37mg/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.8630.046mgN/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1590.778mgN/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0650.1304mg/lPO42014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis6.77mg/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.082mg/l2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra21oC2014-05-20Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)7.84≥7mg/l(O2)2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1825mg/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS73.516mg/lO22014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.228mg/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0390.046mgN/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.2610.778mgN/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0670.1304mg/lPO42014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis1.19mg/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.123mg/l2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra24oC2014-08-19Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)7.65≥7mg/l(O2)2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos9.625mg/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.26mg/lO22014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.169mg/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0190.046mgN/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.570.778mgN/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0830.1304mg/lPO42014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis1.34mg/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.133mg/l2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra24oC2014-08-19Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)8.41≥7mg/l(O2)2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos8.825mg/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.16mg/lO22014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)1.13mg/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0520.046mgN/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.1030.778mgN/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.2190.1304mg/lPO42014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis2.04mg/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.254mg/l2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra23oC2014-08-19Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)7.82≥7mg/l(O2)2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos1225mg/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS71.616mg/lO22014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.152mg/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0120.046mgN/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.3280.778mgN/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0270.1304mg/lPO42014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis1.22mg/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.057mg/l2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra24oC2014-08-19Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)8.69≥7mg/l(O2)2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2425mg/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS7116mg/lO22014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.144mg/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00330.046mgN/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0240.778mgN/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0350.1304mg/lPO42014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.14mg/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.268mg/l2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra24oC2014-08-19Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.27≥7mg/l(O2)2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos0.825mg/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS71.196mg/lO22014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.465mg/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0370.046mgN/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0940.778mgN/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0020.1304mg/lPO42014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis1.6mg/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.02mg/l2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra24oC2014-08-19Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)9.32≥7mg/l(O2)2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos0.825mg/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.026mg/lO22014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)0.161mg/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0760.046mgN/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1670.778mgN/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.2130.1304mg/lPO42014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis2.33mg/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.242mg/l2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra24oC2014-08-19Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.4≥7mg/l(O2)2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos2425mg/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS736mg/lO22014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.431mg/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0290.046mgN/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0790.778mgN/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.00030.1304mg/lPO42014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis2.13mg/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.032mg/l2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra19oC2014-09-30Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.81≥7mg/l(O2)2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos8.425mg/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.366mg/lO22014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.045mg/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00420.046mgN/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0960.778mgN/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.00030.1304mg/lPO42014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis3.32mg/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.034mg/l2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra18oC2014-09-30Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.28≥7mg/l(O2)2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos425mg/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.36mg/lO22014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)0.592mg/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0250.046mgN/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0370.778mgN/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0090.1304mg/lPO42014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis2.94mg/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.02mg/l2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra17oC2014-09-30Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)8.11≥7mg/l(O2)2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos625mg/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.026mg/lO22014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)1.53mg/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0020.046mgN/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1160.778mgN/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis10.6mg/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.034mg/l2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra18oC2014-09-30Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.61≥7mg/l(O2)2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos4625mg/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS78.666mg/lO22014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.127mg/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1390.046mgN/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0180.778mgN/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0010.1304mg/lPO42014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis4.72mg/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.374mg/l2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra18oC2014-09-30Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)6.57≥7mg/l(O2)2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos5.225mg/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.226mg/lO22014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)14.3mg/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0260.046mgN/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1340.778mgN/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.00030.1304mg/lPO42014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis18.7mg/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.023mg/l2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra19oC2014-09-30Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)7.34≥7mg/l(O2)2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos625mg/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.516mg/lO22014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.35mg/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0110.046mgN/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0340.778mgN/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.00030.1304mg/lPO42014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis3.08mg/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.02mg/l2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra19oC2014-09-30Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.62≥7mg/l(O2)2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos5.225mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.296mg/lO22015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)11.00mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0300.046mgN/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0630.778mgN/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0150.1304mg/lPO42015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis18.00mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.026mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra6oC2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.30≥7mg/l(O2)2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos3.625mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.366mg/lO22015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)10.60mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0360.046mgN/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0650.778mgN/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis18.20mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.015mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra6oC2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)11.37≥7mg/l(O2)2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.136mg/lO22015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)8.84mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0620.778mgN/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis11.00mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.029mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra6oC2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.39≥7mg/l(O2)2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos2.025mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS71.886mg/lO22015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)14.50mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0620.046mgN/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0450.778mgN/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0080.1304mg/lPO42015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis18.20mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.020mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra7oC2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)12.08≥7mg/l(O2)2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.8nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos20.025mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS73.346mg/lO22015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)9.08mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0330.046mgN/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1610.778mgN/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis11.30mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.036mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra7oC2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.75≥7mg/l(O2)2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS71.626mg/lO22015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)18.40mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0570.046mgN/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0600.778mgN/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis20.70mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.010mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra6oC2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.47≥7mg/l(O2)2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1.225mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.976mg/lO22015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)12.60mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0400.046mgN/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1000.778mgN/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0300.1304mg/lPO42015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis18.80mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.042mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra6oC2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)8.87≥7mg/l(O2)2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos16.025mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.666mg/lO22015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)2.46mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1700.778mgN/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0010.1304mg/lPO42015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.42mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.033mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra12oC2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.30≥7mg/l(O2)2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH9.0nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos2.825mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.906mg/lO22015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.72mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0410.046mgN/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1060.778mgN/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0030.1304mg/lPO42015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.16mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.036mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra12oC2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)12.37≥7mg/l(O2)2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH9.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos4.025mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.856mg/lO22015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.16mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1640.046mgN/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0390.778mgN/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1120.1304mg/lPO42015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis4.23mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.137mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra15oC2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.59≥7mg/l(O2)2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos4.425mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.496mg/lO22015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.66mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1560.778mgN/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0120.1304mg/lPO42015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis8.10mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.030mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra13oC2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)14.88≥7mg/l(O2)2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos16.025mg/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS76.586mg/lO22015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.05mg/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0600.046mgN/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1090.778mgN/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0020.1304mg/lPO42015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis5.73mg/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.057mg/l2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra13oC2015-05-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.55≥7mg/l(O2)2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos16.025mg/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.346mg/lO22015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)9.56mg/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0860.046mgN/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1130.778mgN/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis13.40mg/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.170mg/l2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra15oC2015-05-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)12.87≥7mg/l(O2)2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos7.625mg/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS75.556mg/lO22015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.46mg/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.3860.778mgN/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0440.1304mg/lPO42015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.27mg/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.082mg/l2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra13oC2015-05-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.62≥7mg/l(O2)2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos5.225mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.296mg/lO22015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)11.00mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0300.046mgN/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0630.778mgN/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0150.1304mg/lPO42015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0150.1304mg/lPO42015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis18.00mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.026mg/l2015-02-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)8.87≥7mg/l(O2)2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.30≥7mg/l(O2)2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos3.625mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.366mg/lO22015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)10.60mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0360.046mgN/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0650.778mgN/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis18.20mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.015mg/l2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra6oC2015-02-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)11.37≥7mg/l(O2)2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.136mg/lO22015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)8.84mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0620.778mgN/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis11.00mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.029mg/l2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra6oC2015-02-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.39≥7mg/l(O2)2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos2.025mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS71.886mg/lO22015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)14.50mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0620.046mgN/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0450.778mgN/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0080.1304mg/lPO42015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis18.20mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.020mg/l2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra7oC2015-02-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)12.08≥7mg/l(O2)2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.8nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos20.025mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS73.346mg/lO22015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)9.08mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0330.046mgN/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1610.778mgN/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis11.30mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.036mg/l2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra7oC2015-02-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.75≥7mg/l(O2)2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS71.626mg/lO22015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)18.40mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0570.046mgN/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0600.778mgN/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis20.70mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.010mg/l2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra6oC2015-02-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.47≥7mg/l(O2)2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1.225mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.976mg/lO22015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)12.60mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0400.046mgN/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1000.778mgN/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0300.1304mg/lPO42015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis18.80mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.042mg/l2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra6oC2015-02-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)8.87≥7mg/l(O2)2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos16.025mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.666mg/lO22015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)2.46mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1700.778mgN/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0010.1304mg/lPO42015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.42mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.033mg/l2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra12oC2015-05-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.30≥7mg/l(O2)2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH9.0nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos2.825mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.906mg/lO22015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.72mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0410.046mgN/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1060.778mgN/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0030.1304mg/lPO42015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.16mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.036mg/l2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra12oC2015-05-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)12.37≥7mg/l(O2)2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH9.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos4.025mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.856mg/lO22015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.16mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1640.046mgN/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0390.778mgN/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1120.1304mg/lPO42015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis4.23mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.137mg/l2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra15oC2015-05-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.59≥7mg/l(O2)2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos4.425mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.496mg/lO22015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.66mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1560.778mgN/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0120.1304mg/lPO42015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis8.10mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.030mg/l2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra13oC2015-05-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.666mg/lO22015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)2.46mg/l2015-12-16Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.170.778mgN/l2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0010.1304mg/lPO42015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.42mg/l2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.033mg/l2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra12oC2015-08-18Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.3≥7mg/l(O2)2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH9nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos2.825mg/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.96mg/lO22015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.72mg/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0410.046mgN/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1060.778mgN/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0030.1304mg/lPO42015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.16mg/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.036mg/l2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra12oC2015-08-18Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)12.37≥7mg/l(O2)2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH9.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos425mg/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.856mg/lO22015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.16mg/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1640.046mgN/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0390.778mgN/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1120.1304mg/lPO42015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis4.23mg/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.137mg/l2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra15oC2015-08-18Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.59≥7mg/l(O2)2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos4.425mg/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.496mg/lO22015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.66mg/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1560.778mgN/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0120.1304mg/lPO42015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis8.1mg/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.03mg/l2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra13oC2015-08-18Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)14.88≥7mg/l(O2)2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS76.586mg/lO22015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.05mg/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.060.046mgN/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1090.778mgN/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0020.1304mg/lPO42015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis5.73mg/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.057mg/l2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra13oC2015-08-18Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.55≥7mg/l(O2)2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.346mg/lO22015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)9.56mg/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0860.046mgN/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1130.778mgN/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0050.1304mg/lPO42015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis13.4mg/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.17mg/l2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra15oC2015-08-18Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)12.87≥7mg/l(O2)2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos7.625mg/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS75.556mg/lO22015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.46mg/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.3860.778mgN/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0440.1304mg/lPO42015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.27mg/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.082mg/l2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra13oC2015-08-18Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)9.71≥7mg/l(O2)2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1525mg/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS71.96mg/lO22015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.226mg/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1350.046mgN/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0620.778mgN/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0940.1304mg/lPO42015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis1.66mg/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.123mg/l2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra21oC2015-11-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)7.55≥7mg/l(O2)2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos7825mg/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS76.656mg/lO22015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.181mg/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0030.046mgN/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.7490.778mgN/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.20.1304mg/lPO42015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.71mg/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.277mg/l2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra20oC2015-11-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)13.59≥7mg/l(O2)2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos2.425mg/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS70.776mg/lO22015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)0.244mg/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0820.046mgN/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0120.778mgN/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.230.1304mg/lPO42015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis1.05mg/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.267mg/l2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra19oC2015-11-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)6.37≥7mg/l(O2)2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos3225mg/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS71.516mg/lO22015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.253mg/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1330.046mgN/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.020.778mgN/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0250.1304mg/lPO42015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis0.915mg/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.046mg/l2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra22oC2015-11-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)11.63≥7mg/l(O2)2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1725mg/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS76.46mg/lO22015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.235mg/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0460.046mgN/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.9840.778mgN/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1810.1304mg/lPO42015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.78mg/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.269mg/l2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra20oC2015-11-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)5.13≥7mg/l(O2)2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos2.425mg/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.656mg/lO22015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.253mg/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.00570.046mgN/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0580.778mgN/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0270.1304mg/lPO42015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis1.3mg/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.042mg/l2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra20oC2015-11-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)3.51≥7mg/l(O2)2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1725mg/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.616mg/lO22015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)0.334mg/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0040.046mgN/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0140.778mgN/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.3780.1304mg/lPO42015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis1.98mg/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.433mg/l2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra18oC2015-11-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)9.08≥7mg/l(O2)2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos5.225mg/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS71.946mg/lO22016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)8.62mg/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0680.046mgN/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0930.778mgN/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0210.1304mg/lPO42016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis12mg/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.037mg/l2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra8.2oC2016-04-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)8.88≥7mg/l(O2)2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.5nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.046mg/lO22016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)8.30mg/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0610.046mgN/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1390.778mgN/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis13.8mg/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.044mg/l2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra8.4oC2016-04-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)8.82≥7mg/l(O2)2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos7.225mg/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS74.836mg/lO22016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)6.97mg/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0560.046mgN/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0030.778mgN/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis11.1mg/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.049mg/l2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra8.3oC2016-04-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.09≥7mg/l(O2)2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos1625mg/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.056mg/lO22016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)10.5mg/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0880.046mgN/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0570.778mgN/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis20.3mg/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.033mg/l2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra9.7oC2016-04-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.62≥7mg/l(O2)2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos6125mg/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS77.066mg/lO22016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)7.71mg/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0770.046mgN/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0130.778mgN/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis11.3mg/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.062mg/l2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra8.4oC2016-04-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)7.32≥7mg/l(O2)2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1.625mg/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS78.76mg/lO22016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)5.23mg/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.060.046mgN/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0330.778mgN/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis8.69mg/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.046mg/l2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra8.3oC2016-04-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)9.6≥7mg/l(O2)2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos9.225mg/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.86mg/lO22016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)12.5mg/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0780.046mgN/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1330.778mgN/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0830.1304mg/lPO42016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis15.2mg/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.102mg/l2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra8.7oC2016-04-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)6.81≥7mg/l(O2)2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1825mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS75.36mg/lO22016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)3.59mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0890.046mgN/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0260.778mgN/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0180.1304mg/lPO42016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.64mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.067mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra19.8oC2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)6.56≥7mg/l(O2)2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos1525mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.86mg/lO22016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)4.83mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0060.046mgN/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.2180.778mgN/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0330.1304mg/lPO42016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.29mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.075mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra20.5oC2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)7.52≥7mg/l(O2)2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos6.725mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.66mg/lO22016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)1.88mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0040.046mgN/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.1280.778mgN/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0930.1304mg/lPO42016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis2.69mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.127mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra19.2oC2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)7.65≥7mg/l(O2)2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos4.825mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.26mg/lO22016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)2.72mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1960.046mgN/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1750.778mgN/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0270.1304mg/lPO42016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis9.33mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.048mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra20.6oC2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)6.53≥7mg/l(O2)2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2325mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS77.96mg/lO22016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)1.94mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0140.046mgN/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.3930.778mgN/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0650.1304mg/lPO42016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.83mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.094mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra19oC2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)8.82≥7mg/l(O2)2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos3.825mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.16mg/lO22016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)11.8mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0940.046mgN/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.2540.778mgN/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0060.1304mg/lPO42016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis13.7mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.043mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra20.2oC2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)9.23≥7mg/l(O2)2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos6.225mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.36mg/lO22016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.79mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0060.046mgN/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.2720.778mgN/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0720.1304mg/lPO42016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis2.39mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.104mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra21oC2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)6.81≥7mg/l(O2)2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)6.56≥7mg/l(O2)2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)7.52≥7mg/l(O2)2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)7.65≥7mg/l(O2)2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)6.53≥7mg/l(O2)2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)8.82≥7mg/l(O2)2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)9.23≥7mg/l(O2)2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.7nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.3nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.4nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.5nuo 6 iki 9pH vienetai2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos18.025mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos15.025mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos6.725mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos4.825mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos23.025mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos3.825mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos6.225mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS75.306mg/lO22016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS73.806mg/lO22016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS71.606mg/lO22016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.206mg/lO22016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS77.906mg/lO22016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS72.106mg/lO22016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.306mg/lO22016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.59mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)4.83mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.88mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.72mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)1.94mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)11.80mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)1.79mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0890.046mgN/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0060.046mgN/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0040.046mgN/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1960.046mgN/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0140.046mgN/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0940.046mgN/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0060.046mgN/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0260.778mgN/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.2180.778mgN/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1280.778mgN/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.1750.778mgN/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.3930.778mgN/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.2540.778mgN/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.2720.778mgN/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0180.1304mg/lPO42016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0330.1304mg/lPO42016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0930.1304mg/lPO42016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0270.1304mg/lPO42016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0650.1304mg/lPO42016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0060.1304mg/lPO42016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0720.1304mg/lPO42016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis5.64mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.29mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.69mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis9.33mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.83mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis13.70mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis2.39mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.067mg/l2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.075mg/l2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.127mg/l2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.048mg/l2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.094mg/l2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.043mg/l2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.104mg/l2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra19.8oC2016-06-07Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra20.5oC2016-06-07Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra19.2oC2016-06-07Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra20.6oC2016-06-07Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra19.0oC2016-06-07Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra20.2oC2016-06-07Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra21.0oC2016-06-07Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.31≥7mg/l(O2)2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.12≥7mg/l(O2)2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.64≥7mg/l(O2)2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.16≥7mg/l(O2)2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.67≥7mg/l(O2)2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.58≥7mg/l(O2)2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.61≥7mg/l(O2)2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1325mg/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos1525mg/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos825mg/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos625mg/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos3125mg/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1125mg/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1825mg/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS74.86mg/lO22016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.36mg/lO22016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS71.86mg/lO22016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.16mg/lO22016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS75.66mg/lO22016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS74.36mg/lO22016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS74.86mg/lO22016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)4.668mg/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)3.836mg/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)4.636mg/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)17.623mg/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.423mg/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)9.351mg/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.549mg/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0260.046mgN/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0280.046mgN/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0310.046mgN/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0340.046mgN/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0190.046mgN/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1550.046mgN/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0360.046mgN/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.3650.778mgN/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.2560.778mgN/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.2080.778mgN/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.3610.778mgN/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.3520.778mgN/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.3380.778mgN/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.3710.778mgN/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0250.1304mg/lPO42016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.030.1304mg/lPO42016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.2170.1304mg/lPO42016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.4350.1304mg/lPO42016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0090.1304mg/lPO42016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0090.1304mg/lPO42016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis2.28mg/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis3.39mg/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.71mg/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis3.33mg/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.09mg/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.58mg/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis2.87mg/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.043mg/l2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.08mg/l2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.238mg/l2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.024mg/l2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.672mg/l2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.017mg/l2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.016mg/l2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra5.2oC2016-10-24Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra5.6oC2016-10-24Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra5.7oC2016-10-24Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra5.8oC2016-10-24Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra5.9oC2016-10-24Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra5.4oC2016-10-24Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra6.1oC2016-10-24Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)9.64≥7mg/l(O2)2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)10.58≥7mg/l(O2)2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)12.17≥7mg/l(O2)2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.68≥7mg/l(O2)2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)10.17≥7mg/l(O2)2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.88≥7mg/l(O2)2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)10.97≥7mg/l(O2)2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8nuo 6 iki 9pH vienetai2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos525mg/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos925mg/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos1525mg/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos1925mg/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos825mg/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2125mg/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1325mg/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS71.76mg/lO22016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS73.56mg/lO22016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS71.66mg/lO22016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS75.76mg/lO22016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.96mg/lO22016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS75.86mg/lO22016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.96mg/lO22016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.478mg/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.854mg/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)2.476mg/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)5.198mg/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)2.257mg/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.399mg/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)4.981mg/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1060.046mgN/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0810.046mgN/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0040.046mgN/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.1410.046mgN/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0150.046mgN/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0710.046mgN/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0770.046mgN/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.3720.778mgN/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1310.778mgN/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.3750.778mgN/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.3720.778mgN/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.2040.778mgN/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1820.778mgN/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.1930.778mgN/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0220.1304mg/lPO42016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0280.1304mg/lPO42016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1130.1304mg/lPO42016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.020.1304mg/lPO42016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.180.1304mg/lPO42016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.010.1304mg/lPO42016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0570.1304mg/lPO42016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.33mg/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis4.08mg/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.62mg/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis2.82mg/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis4.44mg/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis4.94mg/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis1.96mg/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.073mg/l2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.099mg/l2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.207mg/l2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.052mg/l2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.214mg/l2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.053mg/l2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.111mg/l2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra3.2oC2016-12-09Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra3.1oC2016-12-09Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra3.6oC2016-12-09Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra3.5oC2016-12-09Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra3.4oC2016-12-09Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra3.8oC2016-12-09Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra3.6oC2016-12-09Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)9.81≥7mg/l(O2)2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)10.24≥7mg/l(O2)2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.17≥7mg/l(O2)2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.55≥7mg/l(O2)2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.67≥7mg/l(O2)2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.17≥7mg/l(O2)2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)9.82≥7mg/l(O2)2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos8.025mg/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos12.025mg/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos7.025mg/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos21.025mg/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos24.025mg/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos8.025mg/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos6.025mg/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.676mg/lO22017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS73.586mg/lO22017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS74.216mg/lO22017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS73.296mg/lO22017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS75.446mg/lO22017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS72.176mg/lO22017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.126mg/lO22017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)2.12mg/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)2.07mg/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)2.24mg/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)3.44mg/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)3.96mg/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.21mg/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.75mg/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0490.046mgN/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0390.046mgN/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0800.046mgN/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0630.046mgN/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0760.046mgN/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0490.046mgN/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0660.046mgN/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0510.778mgN/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1650.778mgN/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0980.778mgN/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0400.778mgN/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1360.778mgN/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0390.778mgN/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0610.778mgN/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0100.1304mg/lPO42017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1390.1304mg/lPO42017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0180.1304mg/lPO42017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0160.1304mg/lPO42017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0060.1304mg/lPO42017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1240.1304mg/lPO42017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis9.80mg/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.90mg/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis7.60mg/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis3.60mg/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.70mg/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.90mg/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis8.60mg/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.057mg/l2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.044mg/l2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.181mg/l2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.030mg/l2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.046mg/l2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.032mg/l2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.213mg/l2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra12.2oC2017-05-25Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra13.6oC2017-05-25Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra13.1oC2017-05-25Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra14.2oC2017-05-25Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra15.1oC2017-05-25Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra15.4oC2017-05-25Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra15.1oC2017-05-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)11.47≥7mg/l(O2)2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.57≥7mg/l(O2)2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)12.67≥7mg/l(O2)2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)11.03≥7mg/l(O2)2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)8.06≥7mg/l(O2)2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)11.75≥7mg/l(O2)2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.34≥7mg/l(O2)2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos22.025mg/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos6.025mg/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos15.025mg/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos9.025mg/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos9.025mg/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos19.025mg/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos21.025mg/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.646mg/lO22017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.726mg/lO22017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.806mg/lO22017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.766mg/lO22017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.596mg/lO22017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS75.106mg/lO22017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.446mg/lO22017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.91mg/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.84mg/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.25mg/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.87mg/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.81mg/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.81mg/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.17mg/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0140.046mgN/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0040.046mgN/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0140.046mgN/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0060.046mgN/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0090.046mgN/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0150.046mgN/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0130.046mgN/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.4980.778mgN/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0280.778mgN/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0370.778mgN/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0470.778mgN/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0380.778mgN/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0450.778mgN/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0090.778mgN/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1140.1304mg/lPO42017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0700.1304mg/lPO42017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0090.1304mg/lPO42017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0100.1304mg/lPO42017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0130.1304mg/lPO42017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis2.90mg/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis7.80mg/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.70mg/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis7.40mg/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.40mg/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis7.10mg/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis4.60mg/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.660mg/l2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.168mg/l2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.120mg/l2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.188mg/l2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.149mg/l2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.113mg/l2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.058mg/l2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra17.6oC2017-06-12Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra16.4oC2017-06-12Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra17.2oC2017-06-12Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra17.4oC2017-06-12Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra16.8oC2017-06-12Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra17.6oC2017-06-12Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra17.9oC2017-06-12Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)11.53≥7mg/l(O2)2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.18≥7mg/l(O2)2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)9.42≥7mg/l(O2)2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)12.28≥7mg/l(O2)2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.7≥7mg/l(O2)2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.99≥7mg/l(O2)2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)8.16≥7mg/l(O2)2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos3.225mg/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos8.225mg/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos4.425mg/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos3.825mg/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos9.425mg/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos3.025mg/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos2.025mg/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS73.276mg/lO22017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.616mg/lO22017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.916mg/lO22017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS73.286mg/lO22017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS72.666mg/lO22017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS74.286mg/lO22017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.316mg/lO22017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)2.724mg/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)3.436mg/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)6.763mg/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)8.974mg/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.576mg/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.375mg/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)10.256mg/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0030.046mgN/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0030.046mgN/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.5210.046mgN/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0150.778mgN/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0080.778mgN/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0050.778mgN/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0070.778mgN/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0080.778mgN/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0120.778mgN/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0060.778mgN/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0530.1304mg/lPO42017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0500.1304mg/lPO42017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1260.1304mg/lPO42017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0390.1304mg/lPO42017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0630.1304mg/lPO42017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0110.1304mg/lPO42017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0480.1304mg/lPO42017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.2mg/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.6mg/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis3.8mg/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis3.4mg/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis6.2mg/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis5.8mg/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis3.2mg/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.151mg/l2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.074mg/l2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.136mg/l2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.043mg/l2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.080mg/l2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.018mg/l2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.062mg/l2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra13.2oC2017-09-22Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra14.1oC2017-09-22Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra13.8oC2017-09-22Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra13.4oC2017-09-22Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra14.4oC2017-09-22Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra13.5oC2017-09-22Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra14.7oC2017-09-22Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)12.8≥7mg/l(O2)2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.62≥7mg/l(O2)2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)10.18≥7mg/l(O2)2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)8.64≥7mg/l(O2)2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)10.82≥7mg/l(O2)2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)11.19≥7mg/l(O2)2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.37≥7mg/l(O2)2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.7nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos4.625mg/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos9.825mg/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos3.825mg/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos3.625mg/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos8.025mg/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1.225mg/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1.425mg/l2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.546mg/lO22017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS73.696mg/lO22017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS74.176mg/lO22017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.546mg/lO22017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.676mg/lO22017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS72.816mg/lO22017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS74.176mg/lO22017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)3.806mg/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)3.638mg/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)6.683mg/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)8.990mg/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)0.449mg/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.278mg/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)13.494mg/l2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.4470.046mgN/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0010.046mgN/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0020.046mgN/l2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0070.778mgN/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0090.778mgN/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0070.778mgN/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0090.778mgN/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0160.778mgN/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0080.778mgN/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0060.778mgN/l2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0580.1304mg/lPO42017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0750.1304mg/lPO42017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.1270.1304mg/lPO42017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0370.1304mg/lPO42017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0740.1304mg/lPO42017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0110.1304mg/lPO42017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0560.1304mg/lPO42017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis3.2mg/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis5.1mg/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis2.8mg/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis4.2mg/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.6mg/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.9mg/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis4.9mg/l2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.070mg/l2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.098mg/l2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.137mg/l2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.043mg/l2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.097mg/l2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.017mg/l2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.058mg/l2018-01-25Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra4.2oC2017-12-01Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra4.6oC2017-12-01Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra4.4oC2017-12-01Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra3.8oC2017-12-01Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra4.5oC2017-12-01Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra4.2oC2017-12-01Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra4.7oC2017-12-01Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)10.82≥7mg/l(O2)2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos5.025mg/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.576mg/lO22018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.17mg/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0550.046mgN/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0400.778mgN/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0340.1304mg/lPO42018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis7.10mg/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.055mg/l2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra6.7oC2018-02-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)11.71≥7mg/l(O2)2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos9.025mg/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.816mg/lO22018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)2.22mg/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0620.046mgN/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0550.778mgN/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0550.1304mg/lPO42018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.20mg/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.081mg/l2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra6.6oC2018-02-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)11.99≥7mg/l(O2)2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos11.025mg/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS72.336mg/lO22018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)3.13mg/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0810.046mgN/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0610.778mgN/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0910.1304mg/lPO42018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis5.10mg/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.161mg/l2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra6.8oC2018-02-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)11.16≥7mg/l(O2)2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos13.025mg/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.196mg/lO22018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)2.81mg/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0880.046mgN/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0580.778mgN/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0250.1304mg/lPO42018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis3.80mg/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.036mg/l2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra6.6oC2018-02-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)11.19≥7mg/l(O2)2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos5.025mg/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS74.556mg/lO22018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)3.66mg/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0710.046mgN/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0660.778mgN/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0990.1304mg/lPO42018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.60mg/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.184mg/l2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra6.6oC2018-02-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.27≥7mg/l(O2)2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos8.025mg/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.076mg/lO22018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.91mg/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0550.046mgN/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0250.778mgN/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0850.1304mg/lPO42018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis3.90mg/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.136mg/l2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra6.8oC2018-02-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)12.23≥7mg/l(O2)2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos22.025mg/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS73.816mg/lO22018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.85mg/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0720.046mgN/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0810.778mgN/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0110.1304mg/lPO42018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis5.60mg/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.025mg/l2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra6.9oC2018-02-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)9.08≥7mg/l(O2)2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos12.025mg/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS72.556mg/lO22018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)2.51mg/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0240.046mgN/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1110.778mgN/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0160.1304mg/lPO42018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis3.60mg/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.088mg/l2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra15.8oC2018-05-29Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.98≥7mg/l(O2)2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos13.025mg/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS72.366mg/lO22018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)2.99mg/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0330.046mgN/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0880.778mgN/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0280.1304mg/lPO42018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.20mg/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.061mg/l2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra15.4oC2018-05-29Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)11.32≥7mg/l(O2)2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos11.025mg/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS73.646mg/lO22018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)1.57mg/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0260.046mgN/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0540.778mgN/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0660.1304mg/lPO42018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis7.40mg/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.036mg/l2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra15.6oC2018-05-29Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.69≥7mg/l(O2)2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos11.025mg/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.816mg/lO22018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)1.53mg/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0360.046mgN/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0490.778mgN/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0810.1304mg/lPO42018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis2.60mg/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.181mg/l2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra15.6oC2018-05-29Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)10.79≥7mg/l(O2)2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos24.025mg/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS72.996mg/lO22018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)1.22mg/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0510.046mgN/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0390.778mgN/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0650.1304mg/lPO42018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis2.80mg/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.094mg/l2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra15.8oC2018-05-29Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.75≥7mg/l(O2)2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8.0nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos16.025mg/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS73.166mg/lO22018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.84mg/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0240.046mgN/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0880.778mgN/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0580.1304mg/lPO42018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis3.60mg/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.072mg/l2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra15.4oC2018-05-29Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)10.87≥7mg/l(O2)2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos8.025mg/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS72.806mg/lO22018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)0.89mg/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0250.046mgN/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0940.778mgN/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0910.1304mg/lPO42018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.20mg/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.123mg/l2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra15.6oC2018-05-29Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)8.48≥7mg/l(O2)2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos725mg/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS74.386mg/lO22018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)1.31mg/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0320.046mgN/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.0410.778mgN/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0320.1304mg/lPO42018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis4.33mg/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.04mg/l2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra21.7oC2018-08-27Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.32≥7mg/l(O2)2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos725mg/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS73.96mg/lO22018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)0.41mg/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0440.046mgN/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.0540.778mgN/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0230.1304mg/lPO42018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.6mg/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.039mg/l2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra20.7oC2018-08-27Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)10.68≥7mg/l(O2)2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos1225mg/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS75.76mg/lO22018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)1.56mg/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0610.046mgN/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0770.778mgN/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0190.1304mg/lPO42018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis3.25mg/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.087mg/l2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra22.6oC2018-08-27Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)9.45≥7mg/l(O2)2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos1425mg/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS74.666mg/lO22018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)1.37mg/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0530.046mgN/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.1380.778mgN/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0350.1304mg/lPO42018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis4.88mg/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.093mg/l2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra22.7oC2018-08-27Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)9.44≥7mg/l(O2)2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos2525mg/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS73.546mg/lO22018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.61mg/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0150.046mgN/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.0690.778mgN/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis3.14mg/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.092mg/l2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra22.2oC2018-08-27Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)10.97≥7mg/l(O2)2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH7.8nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos2125mg/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS74.226mg/lO22018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)1.13mg/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.060.046mgN/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0850.778mgN/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0250.1304mg/lPO42018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis4.85mg/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.054mg/l2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra20.9oC2018-08-27Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)11.84≥7mg/l(O2)2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos1225mg/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS73.526mg/lO22018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)0.81mg/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0450.046mgN/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.0510.778mgN/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0330.1304mg/lPO42018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis4.14mg/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.073mg/l2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra20.2oC2018-08-27Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Ištirpęs deguonis (O2)12.59≥7mg/l(O2)2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Suspenduotos medžiagos725mg/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
BDS75.476mg/lO22018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitratinis azotas (NO3-N)0.39mg/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0590.046mgN/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Amonio azotas (NH4-N)0.1140.778mgN/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0330.1304mg/lPO42018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
N bendrasis7.51mg/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
P bendrasis0.04mg/l2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Temperatūra10.3oC2018-10-26Kruoja (aukščiau Pakruojo m.) > 487987,6204279
Ištirpęs deguonis (O2)9.83≥7mg/l(O2)2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
pH7.9nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Suspenduotos medžiagos2325mg/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
BDS71.886mg/lO22018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitratinis azotas (NO3-N)1.54mg/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0520.046mgN/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Amonio azotas (NH4-N)0.1650.778mgN/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.020.1304mg/lPO42018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
N bendrasis5.89mg/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
P bendrasis0.078mg/l2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Temperatūra10.3oC2018-10-26Kruoja (žemiau Pakruojo m.) > 492436,6206336
Ištirpęs deguonis (O2)13.47≥7mg/l(O2)2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Suspenduotos medžiagos1925mg/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
BDS71.146mg/lO22018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitratinis azotas (NO3-N)2.51mg/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0470.046mgN/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Amonio azotas (NH4-N)0.0920.778mgN/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.030.1304mg/lPO42018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
N bendrasis7.19mg/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
P bendrasis0.063mg/l2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Temperatūra11.2oC2018-10-26Mūša (ties keliu 151) > 496711,6210405
Ištirpęs deguonis (O2)10.06≥7mg/l(O2)2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
pH8.2nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Suspenduotos medžiagos525mg/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
BDS73.856mg/lO22018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitratinis azotas (NO3-N)1.86mg/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0310.046mgN/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Amonio azotas (NH4-N)0.0620.778mgN/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0270.1304mg/lPO42018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
N bendrasis6.84mg/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
P bendrasis0.082mg/l2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Temperatūra10.8oC2018-10-26Padubysio – Rozalimo tvenkinys > 492616,6194059
Ištirpęs deguonis (O2)12.35≥7mg/l(O2)2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
pH8.1nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Suspenduotos medžiagos1225mg/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
BDS75.446mg/lO22018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitratinis azotas (NO3-N)2.08mg/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0310.046mgN/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Amonio azotas (NH4-N)0.1050.778mgN/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0150.1304mg/lPO42018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
N bendrasis5.95mg/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
P bendrasis0.059mg/l2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Temperatūra11oC2018-10-26Petraičių tvenkinys > 474928,6199264
Ištirpęs deguonis (O2)9.25≥7mg/l(O2)2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
pH8nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Suspenduotos medžiagos1325mg/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
BDS72.616mg/lO22018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitratinis azotas (NO3-N)0.63mg/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Nitritinis azotas (NO2-N)0.0630.046mgN/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Amonio azotas (NH4-N)0.0960.778mgN/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0140.1304mg/lPO42018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
N bendrasis5.53mg/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
P bendrasis0.046mg/l2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Temperatūra11.5oC2018-10-26Plaučiškių tvenkinys > 492392,6190264
Ištirpęs deguonis (O2)13.05≥7mg/l(O2)2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
pH8nuo 6 iki 9pH vienetai2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Suspenduotos medžiagos325mg/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
BDS76.346mg/lO22018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitratinis azotas (NO3-N)1.22mg/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Nitritinis azotas (NO2-N)0.020.046mgN/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Amonio azotas (NH4-N)0.1150.778mgN/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Fosfatinis fosforas (PO4-P)0.0170.1304mg/lPO42018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
N bendrasis3.81mg/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
P bendrasis0.043mg/l2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066
Temperatūra11.6oC2018-10-26Baltausių tvenkinys > 499192,6241066